28.8.16

Ko je vlasnik broja e=2,718 28 18 28 4590*

Da, zašto je osnova prirodnog logoritma pisanog sa "ln" od početnih slova logaritam naturalis - takva kakva je?

Ako matematičari insistiraju da je broj 'e' matematička konstanta a ne prirodna (jer ista nije izMerena nego s'računata (i to na nekoliko načina)), onda bi mogli poStaviti pitanje - da li je te konstante bilo dok matematičara nije bilo? ... ;) Istorija matematike kaže da se prvi te konstante "setio" gospodin John Napier, i to tek u 17-om veku! Čak ima tvrdnji da je dotični gospodin to prepisao od nekog drugog gospodina Oughtred-a... :( ... Ili da generalizujemo pitanje - da li je matematike bilo pre matematičara?

Ta i takva pitanja su ustvari oblast morfogeneze, ontogenetskog i filogenetskog razvitka svih oblika sveg života, pa čak i onog neživog a pojavnog dela svega kao što je recimo klatno! Tako posmatrano, kroz tu prizmu evolucije svega, broj 'e' odnosno logaritam prirode 'ln' koji za osnovu ima baš taj 'e' - je ipak prirodna konstanta, ne matematička!

Druga je stvar što matematičari drčni slave - pa i za onim što je priroda davno smislila! - nalaze razne načine da dodju u lično vlašnistvo slave svojim formulama. Zdrava pamet kaže da vlasništvo nad nematerijalnim dobrom - patentno pravo - pripada onome ko je prvi do njega došao, a u ovom slučaju je to neoborivo zasigurno priroda!

Naravno da su matemetičari napravili svoj međusobni dogovor o kriterijumu koji deli svekolike konstante na prirodne/fizičke/merene i one druge "neprirodne" matematičke, koje nisu imenovane nekom jedinicom mere ... jer je matematika apstraktna kraljica svih nauka ... jer njeni zakoni važe za sve nauke, a svaka od njih ima svoje tematike izražene u svojim merenim veličinama. Tako pa gledano "iznutra", broj 'e' jeste matematička konstanta jer nema jedinicu mere(nja) ... i sve bi bilo lepo i krasno da nije one morfogeneze koja kaže - broj 'e' je postoja pre svakog matematičara i svake formule jer je jednostavno deo sveukupne prirode! Čak bi mogli tvrditi da je taj broj od Boga dat! Uostalom, otkuda onaj atribut uz tu konstantu - "prirodan" ? ... ;)

Otimačine je oduvek bilo i biće je (još malo) ... dok ne dodje neko drugačije doba, neko koje upravo u ovo naše vreme počinje da se radja! Ko to ne oseća, rob je epohe koja upravo umire...

(Ovo razmišljanje je inicirala diskusija sa cenjenim Spasojem Vlajićem, pronalazačem svetlosne formule, čija je tema bila upravo broj 'e'. Ideja vodilja razmišljanja je bila jednostavno - istina, i ništa drugo sem nje.)
0 Comments:

Objavi komentar

<< Home