2.11.13

IN vs OUT

Kriptičan naslov posta, jel da ... a zašto?

Iza IN/OUT, tako kratkih reči, čije bukvalno značenje prevazilaze verzije značenja zavisne od konteksta, mesta i načina kako se jedna ili druga reč primenjuju - stoji mnogo ... mnogo čega?

Svako od nas svih koji se ponosimo pripadnošću najrazvijenijem obliku života na zemlji obdarenim razumom, se od pelena pa nadalje uči jednom osnovnom postupku: razvrstavanju svega na šta valja i šta ne valja, šta je dobro a šta nije. Razne su misaone verzije koje stoje iza te osnovne binarne potrebe da sve svrstamo u samo te dve osnovne kategorije, a ona najapstraknija je upravo to "IN" i to "OUT". To je i više od onoga arhaičnog "u modi je" i "nije u modi", jer sada iza ta dva jezička konstrukta stoji kompleksan i kompletan trend populacije koja čini njenu većinu. Zalepiti nečemu etiketu da je IN ili OUT, bukvalno znači i osuditi ga na uspeh ili ono suprotno: propadanje i zaborav. Snaga te dve reči je velika i konačna, sudbinska za njihove svakojake objekate primene.

Ono "vs" je od engleskog "versus", tj. naspram, odnosno namena mu je da uporedi ili suprostavi ono što je levo onome desno od te kriptično skraćene "valja - ne valja" verzije.

Možemo reći i da je "vs" suština dešavanja svih tekućih trenutaka u misaonom kompleksu naše populacije. Sve je uvek nečem drugom suprotstavljeno, uvek se za sve nadje nešto što je kontra njega...
0 Comments:

Objavi komentar

<< Home