24.3.14

Da li je količina mera kvaliteta?


Čekajte - da nisu lončići pobrkani: zašto dve suštinski antipodne kategorije dovoditi u vezu medjusobne samerljivosti? (kvantitet i kvalitet) ... kako uopšte nekome može pasti na pamet da je jedno merilo nečega za ono drugo?

Pa eto, dešava se i to ... u današnjem svetu, kvantitet, odnosno velika količina bilo čega postaje merilo i opredeljenje da je to nešto vredno, da se za tim treba povoditi, pa to postane uzor svemu. A odakle takav stav? Zar nije logično da je kvalitet po logici na suprotnoj strani, da je on veći što je njegovih nosioca, subjekata - manje? Kojom logikom pravdati sad' pa takav stav? Pa ovom: kada merimo nekakav kvalitet uopšte, sigurno (us)postavljamo kriterijume zadovoljavanja, ispunjavanja istih, pa kažemo - ako to nešto zadovolji naš kriterijum koji se tiče višeg kvaliteta od ostalog, onda to možemo shvatiti i prema njemu se odnosti kao prema nečem kvalitetnom. A onda, što više takvih kriterijuma postavimo i tim više oni budu zadovoljeni, TO je kvalitet toga što vrednujemo prema ostalom - veći!

Sa druge strane, suprotno tome, imamo situaciju da se jedino brojnost pojave tj. količina, smatra i registruje kao kriterijum kvaliteta. Primer: što je koncert više posećen, to je kvalitet muzike koja se tamo čuje - veći. Ili još gori primer: što neka partija dobije više glasova na izborima, to je njena (dosadašnja) politika bolja, znači kvalitetinija...

Složićete se ipak, mislim, da je kriterijum količine u svojoj suštini pogrešan za sameravanje kvalieta bilo čega, ali je u isto vreme i veoma jednostavan: samo treba prebrojati bilo šta i naći najveći broj - i obavili smo posao, znamo šta "valja", šta treba konzumirati, čimu treba težiti... Medjutim, ta lakoća upotrebe zavarava i zavodi. Toga moraju biti svesni svi koji imalo misle svojom glavom, koji tudje a zvanične stavove ne uzimaju zdravo-za-gotovo kao svoje sopstvene.